Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εγγραφή νέου Μέλους

Στην παρούσα σελίδα μπορείτε να συμπληρώσετε την  ψηφιακή αίτηση με τα απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή σας στον ΣΑ/ΣΜΥΝ.
Υπενθυμίζουμε ότι αφού υποβάλετε την αίτηση εγγραφής, θα πρέπει να περιμένετε θετική απάντηση από τον Σύνδεσμο και στη συνέχεια να προβείτε στην καταβολή των εξόδων εγγραφής και την συνδρομή του τρέχοντος έτους.    Με την παρούσα αίτησή μου σας γνωρίζω ότι, αφού έχω μελετήσει το Καταστατικό και το Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΑ/ΣΜΥΝ με τα οποία και συμφωνώ, επιθυμώ να με εντάξετε στα μέλη του, δίνοντας τη συγκατάθεσή μου για τη νόμιμη επεξεργασία των παραπάνω αναγραφόμενων δεδομένων, σύμφωνα με το ν.2472/97 και μόνο για τις επικοινωνιακές και λειτουργικές ανάγκες του Συλλόγου.

    Επίσης, δηλώνω ότι όταν επέλθει μεταβολή των παραπάνω αναγραφόμενων στοιχείων μου θα ενημερώσω, το συντομότερο δυνατό τον Σύνδεσμο, αποδέχομαι δε ανεπιφύλακτα οποιοδήποτε επικοινωνία του Συνδέσμου με εμένα να γίνεται με
    (ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΟΤΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ από τα παρακάτω) :

    Για την οριστικοποίηση της εγγραφής μου, γνωρίζω ότι θα πρέπει να καταθέσω στον Σύνδεσμο, το συντομότερο δυνατό (μετά από σχετική θετική απάντηση από το Σύνδεσμο) τα χρηματικά ποσά για την εγγραφή, καθώς και για τη συνδρομή του τρέχοντος έτους, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ η αίτησή μου ΘΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ.