Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΣΑ/ΣΜΥΝ – Διοικητικό Συμβούλιο

Σας γνωρίζουμε την σύνθεση του νέου Διοικητικού  Συμβουλίου του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού που προήλθε από τις εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου 2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με το καταστατικό μας την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. Παύλος Σοφικίτης Π.Ν. Πρόεδρος
Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Ευστράτιος Ζουπαντής Π.Ν. Αντιπρόεδρος
Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. Κωνσταντίνος Καλαρρύτης Π.Ν. Γενικός Γραμματέας
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Ιωάννης Τσότρας Π.Ν. Ταμίας
Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. Δημήτριος Τουμπανάκης Π.Ν. Υπεύθυνος Δημ.Σχέσεων
Ανθυπασπιστής (Ε) ε.α. Παναγιώτης Σαντζηλιώτης Π.Ν. Μέλος
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Π.Ν. Μέλος

Διάρκεια θητείας νέου Δ.Σ. 2021-2024

Εξελεκτική επιτροπή
Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Άγγελος Γαλανός Π.Ν.
Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Πέτρος Μπουρβάνης Π.Ν.
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Δημήτριος Δέδης Π.Ν.

Αθήνα: 13 Οκτ.2021
Αριθμ. Πρωτ.: 3/2021

Ο Πρόεδρος
Υπχος (Ε) ε.α. Παύλος Σοφικίτης Π.Ν.

Ο Γεν.Γραμματέας
Υπχος (Ε) ε.α. Κων/νος Καλαρρύτης Π.Ν.