Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τοπικοί Εκπρόσωποι

Για την καλύτερη επικοινωνία και εξυπηρέτηση των μελών του, αλλά και την ενεργή συμμετοχή σε τοπικές – κοινωνικές – εορταστικές και λοιπές εκδηλώσεις, ο ΣΑ/ΣΜΥΝ προσβλέπει στην ύπαρξη τοπικών εκπροσώπων του.

Έτσι όποιοι από τα μέλη επιθυμούν να αποτελέσουν Τοπικούς Εκπροσώπους του συνδέσμου, παρακαλούνται να στείλουν e-mail (μέσω της υπάρχουσας φόρμας επικοινωνίας) και να δηλώσουν την επιθυμία τους αυτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει το αίτημά τους και θα τους ενημερώσει σχετικά. Ευχαριστούμε.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τοπικοί εκπρόσωποι.

Για ότι χρειασθείτε παρακαλούμε επικοινωνείτε με τα κεντρικά γραφεία μας
με τους τρόπους που αναγράφονται στην σελίδα Επικοινωνία.