Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Συνδρομές-Οικονομικά Στοιχεία

Για να εγγραφείτε στον ΣΑ/ΣΜΥΝ μπορείτε να συμπληρώσετε την σχετική ηλεκτρονική φόρμα/αίτηση  (κλικ εδώ)
και να προβείτε στην καταβολή των εξόδων εγγραφής-ετήσιας συνδρομής.

Για να εγγραφεί κάποιο μέλος στον ΣΑ/ΣΜΥΝ, θα πρέπει να καταβάλει έξοδα εγγραφής και για να διατηρήσει την ιδιότητά του σαν μέλος, θα πρέπει να καταβάλει Ετήσια συνδρομή μέχρι την 20 Ιανουαρίου κάθε έτους.

Τα ποσά που απαιτούνται είναι :

Έξοδα Εγγραφής : 10 €

Ετήσια Συνδρομή : 20 €

Για την οριστικοποίηση λοιπόν της εγγραφής, θα πρέπει να κατατεθούν στον Σύνδεσμο, εντός 10 ημερών από την εγγραφή (δηλ. αφού γίνει συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας, θα  γίνει λήψη θετικής απάντησης από τον σύνδεσμο ότι γίνεται αποδεκτή η εγγραφή. Εντός 10 ημερών από την θετική απάντηση) και να αποσταλούν με e-mail τα σχετικά αποδεικτικά κατάθεσης.

Μετά την παρέλευση των 10 ημερών, αν δεν έχουν γίνει τα παραπάνω, η εγγραφή θα απορρίπτεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η καταβολή του ποσού για την αρχική εγγραφή και για τη συνδρομή του τρέχοντος έτους, μπορεί να γίνει είτε μέσω

κατάθεσης στην ALPHABANK (συμβατικά ή e-banking), στο λογαριασμό με στοιχεία :

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΑΣΜΥΝ)

ALPHABANK

IBAN:GR 3401402520252002002017398

είτε αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου στον ταμία του Συνδέσμου. Απόδειξη θα αποστέλεται το συντομότερο δυνατό.

 Επιπλέον, για  αποφυγή ταλαιπωρίας, είναι δυνατή εξ αρχής, η καταβολή του συνολικού ποσού. Όταν η κατάθεση γίνεται μέσω e- banking ή μέσω του κλασσικού τρόπου στο ταμείο της Τράπεζας, θα πρέπει να εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του
ενδιαφερομένου για τον οποίο αποστέλλονται τα χρήματα, όπως και ο λόγος (π.χ. Γεώργιος Καταθέτης/τέλος εγγραφής ή συνδρομή 2022) διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι γνωστός ο αποστολέας για να γίνει η εγγραφή του, να καταχωριστεί στα οικονομικώς “τακτοποιημένα μέλη” και να εκδοθεί στο όνομά του απόδειξη.